Velkommen

UVS er et enkeltmandsfirma stiftet af Mogens Uldall, som har været i ventilationsbranchen siden 1997. UVS vil være din foretrukne samarbejdspartner og vil levere kvalitetsydelser inden for opstart af ventilationsaggregater, indregulering og energioptimering af driften på ventilationsanlæg.

Indregulering

Ventilationsanlæg med tilhørende kanalsystem samt armaturer indreguleres efter den projekterede luftmængde og med så små tryk tab som muligt. Der udarbejdes en indreguleringsrapport. Alle instrumenter er kalibreret.

Opstart af ventilationsaggregater

UVS tilbyder opstart af ventilationsaggregater i form af indstilling af de forskellige funktionaliteter i styringen, funktionstest af varmeflade, frostsikring og spjæld, måling af ampere, tryk og luftmængde. Opstartservice kan evt. arrangeres i forbindelse med indregulering af luftmængder.

Energioptimering

Måling af luftmængde, trykfald over alle komponenter i aggregatet, effektforbrug, temperaturmåling før og efter varmeveksler, samt udarbejdelse af energi- og tilstandsrapport. Rapporten indeholder alle målinger og en vurdering af tilbagebetalingstiden for eventuelle forslag til udskiftninger og renovering af anlægget.

Brandsikringsautomatik

Funktionstest og opstart af brandsikringsautomatik, måling af tryk i kanalen med røgventilatoren i drift samt udarbejdelse af afprøvningsrapport. Årlig lovpligtig kontrol af funktionaliteten på brandsikringsautomatikken, spjæld og sensorer. Fejlfinding på brandsikringsautomatikken.

Kontakt

Bødtchersvej 18
5230 Odense M
Tlf. 21659345
Mail mogensuldall@uvs.dk
Cvr 35833560